Välkommen till Rod'n'Kustom Racing Club

Rod´n Kustom Racing Club - RKRC

- är en ideell förening som är ansluten till Svenska Bilsportförbundet (SBF) samt Svenska
Motorcykel och snöskoterförbundet (SVEMO).
Klubben huvudsakliga inriktning är Dragracing.

RKRC har Kjula Dragway som sin hemmabana och vänder sig i första hand till personer som på något sätt är engagerade eller aktiva inom svensk dragracing. Klubben arbetar för dragracingens fortlevnad och utveckling i allmänhet och racingen på Kjula i synnerhet.
Avsikten  är att det ska vara en öppen och aktiv klubb. Den sociala aspekten som inte är att förglömma, samhörigheten i den otroliga atmosfär som redan idag infinner sig på Kjula.
Att vara medlem i klubben innebär att du underlättar genomförandet av utbildningar för både förare och funktionärer.

Naturligtvis är klubben öppen för alla.

 

Medlemsavgifter 2018

Bankgiro 5952-0882, ange namn, adress, personnummer och mailadress(er)

Senior (18 år och äldre) 300:-

Junior (tom 17 år) 200:-

Familj (boende på samma adress) 500:-

Alla avgifter gäller per kalenderår

 

Är du klubblös? Eller vill du byta förening?
Så här gör du:

Om du är klubblös och inte har din licens liggande hos annan förening så mailar eller skickar du dina personuppgifter - namn, födelsenummer, adress och mailadress till RKRC.
Sätt in medlemsavgiften på BG 5952 0882 (Glöm ej att ange namn och födelsedatum, vid familj allas födelsedatum) maila kassör eva@kassmyra.se om allt intefår plats på betalningen

Om du har licens i annan klubb men vill byta så krävs det underskrift från den föreningen för att göra ett byte. Gå in på sbf.se och hämta hem blanketten “Anmälan om klubbyte”. Fyll i uppgifterna. Få den påskriven av gamla klubben.
Skicka den sen till RKRC.
Sätt in medlemsavgiften  på BG 5952 0882 (Glöm ej att ange namn och födelsedatum).
Klubbadress:
Rod´n Kustom Racing Club – RKRC
c/o Eva Larsson, Kassmyravägen 17, 147 33 Tumba
Tel: +46 70 731 95 46
Mail: eva@kassmyra.se