Förarkurs

Förarkurs A3/B3 och A4/B4


Tid: 21 april 2018 kl. 10.00-13.00     Plats: Kjuladragway, loftet

Anmälan: Senast den 16 april till eva@kassmyra.se (070 731 95 46)

Vid få anmälda deltagare ställs kursen in. 

Kursavgiften måste vara betald till bankgiro 5952-0882 senast 16 april för att du ska vara anmäld.

Medlem i RKRC 600:-, ej medlem 900;-. Begränsat antal platser.