Årsmöte 2018

Årsmöte

ÅRSMÖTE ROD’N KUSTOM RACING CLUB

21 APRIL 2018 KL. 14.00

Kjulas Loft Eskilstuna

Varmt välkomna!

Styrelsen RKRC

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017

ROD’N KUSTOM RACING CLUB

RKRC genomförde under 2017 i samarbete med RKS fyra dragracingtävlingar på Kjula samt en tävling på Tierp Arena i samarbete med Nitroz. Tävlingarna har varit mycket populära, vilket bland annat märkts på att vi haft deltagare från, förutom Sverige, även Norge, Danmark, Tyskland, Estland, Finland och Åland. SM i för Pro Twin Bike och RM i Junior Dragbike kördes på en av våra sena tävlingar.

Vi är mycket stolta över att locka så många mc-förare till våra evenemang. Ingen annan bana/arrangör i Sverige har lika stora mc-startfält inom dragracingen.

Intresset för tävlingarna har vuxit och Kjula Raceway är numera Europas största på icke permanent bana. Deltagarmässigt har bara EM på Tierp varit större i Norden.

En utbildningshelg i början av maj då vi hade funktionärsutbildning samt HLR och brandövningar blev mycket lyckad. Mycket mingel och förberedelse inför säsongen. Klubben jobbar med ett mentorprogram för att utveckla våra funktionärers bredd och djup. Klubbens förare har gjort utmärkta resultat, inte bara på Kjula, utan även på andra banor. Våra funktionärer har bistått på andra banor och då också skaffat sig goda erfarenheter.

Klubben fanns representerad dels på Åby Marknad i februari samt på Custom Motor Show på Elmia i april en fin monter tillsammans med RKS.

Vi har deltagit i olika forum/samarbetsorganisationer för att utveckla tävlingsverksamheten i Sverige i allmänhet och på Kjula i synnerhet.

2018 års serie kommer att heta 50 Year Anniversary Tour. Vi vill belysa att Svensk Dragracing fyller 50 år då allt startade i augusti 1968 på Anderstorp med ”The First Go”.

Stockholm i februari 2018Resultat- & Balansräkning

RESULTATRÄKNING


2017


2016IntäkterMedlemsavgifter


57 300,00


61 500,00Utbildning egna


4 200,00


36 060,00ProvaPå, dekaler mm

2 475,00


11 015,00
Övriga intäkter


1 600,00


600,00Summa intäkter


65 575,00


109 175,00


KostnaderUtbildning egna


-24 285,00


-32 579,00Avgifter förbund


-5 100,00


-5 100,00Utbildning extern


-9 920,00


-3 355,00ProvaPå, dekaler mm

-4 375,00


10 225,00
Div.kostn.tävlingar


-6 903,00


-22 450,00Övrigt


-6 303,00


-21 176,00


Summa kostnader


-56 886,00


-94 885,00


Årets resultat


8 689,00


14 290,00

BALANSRÄKNING

BALANSRÄKNING

2017-12-31


2016-12-31TillgångarKortfr.fordringar


30 960,00


20 660,00Kassa och bank


8 654,00


6 565,00


Summa tillgångar


39 614,00


27 225,00


Eget kapital och SkulderBalanserat resultat


-25 325,00


-11 035,00Årets resultat


-8 689,00


-14 290,00Eget kapital


-34 014,00


-25 325,00


Kortfr.skuld


-600,00


0,00Förutbetalda medlemsavgifter

-5 000,00


-1 300,00
Summa kortfr.skulder

-5 600,00


-1 900,00S:a skulder o eget kapital

-39 614,00


-27 225,00