Årsmöte 2017

ÅRSMÖTE ROD’N KUSTOM RACING CLUB

22 APRIL 2017 KL. 14.00

PERSÅKERS SPEED SHOP, ÅKERS STYCKEBRUK

Varmt välkomna!

Styrelsen RKRC

Johan Granqvist     Janne Asplund     Mia Vestman     Eva Larsson     Roger Andersson

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016  ROD’N KUSTOM RACING CLUB

 RKRC genomförde under 2016 i samarbete med RKS fem dragracingtävlingar på Kjula samt en tävling på Tierp Arena i samarbete med Nitroz. Tävlingarna har varit mycket populära, vilket bland annat märkts på att vi haft deltagare från, förutom Sverige, även Norge, Danmark, Tyskland, Estland, Finland och Åland. En av deltävlingarna i SM för Pro Twin Bike samt en deltävling i RM för JuniorBile kördes på vår Tierp-tävling.

Intresset för tävlingarna har vuxit och Kjula Raceway är numera Europas största på icke permanent bana. Deltagarmässigt har bara EM på Tierp varit större i Norden.

I juni fick Kjula studiebesök av Stockholms Bilsportförbunds styrelse samt intresserade ungdomar från andra bilsportgrenar.

Förarkurser hölls dels i samband med årsmötet i april, dels en i augusti. En utbildningshelg i början av maj då vi hade funktionärsutbildning samt HLR och brandövningar blev mycket lyckad. Mycket mingel och förberedelse inför säsongen. Klubben jobbar med ett mentorprogram för att utveckla våra funktionärers bredd och djup. RKRC höll också utbildning för eleverna på fordonsprogrammet i Tyresö Gymnasium under påsken.

Klubbens förare har gjort utmärkta resultat, inte bara på Kjula, utan även på andra banor. Våra funktionärer har bistått på andra banor och då också skaffat sig goda erfarenheter.

Klubben fanns representerad dels på Åby Marknad i februari samt på Custom Motor Show på Elmia i april en fin monter tillsammans med RKS.

Vi har deltagit i olika forum/samarbetsorganisationer för att utveckla tävlingsverksamheten i Sverige i allmänhet och på Kjula i synnerhet.

Till vår stora sorg miste vi Pelle Hallström i november då han förlorade kampen mot cancern men vi kommer att fortsätta arrangera tävlingar på Kjula i hans anda. 2017 års serie kommer att heta Fuck Cancer Tour.
 

Stockholm i april 2017

Styrelsen

Resultat- & Balansräkning

RESULTATRÄKNING

Intäkter

Medlemsavgifter

Utbildning egna

ProvaPå, dekaler mm

Övriga intäkter

Summa intäkter

Kostnader

Utbildning egna

Avgifter förbund

Utbildning extern

ProvaPå, dekaler mm

Div.kostn.tävlingar

Övrigt

Summa kostnader

Årets resultat

Tillgångar

Kortfr.fordringar

Kassa och bank

Summa tillgångar

Eget kapital och Skulder

Balanserat resultat

Årets resultat

Eget kapital

Kortfr.skuld

Förutbetalda medlemsavgifter

Summa kortfr.skulder

S:a skulder o eget kapital

Johan Granqvist

ordförande

2016

61 500,00

36 060,00

11 015,00

600,00

109 175,00

-32 579,00

-5 100,00

-3 355,00

-10 225,00

-22 450,00

-21 176,00

-94 885,00

14 290,00

BALANSRÄKNING

2016-12-31

20 660,00

6 565,00

27 225,00

-11 035,00

-14 290,00

-25 325,00

-600,00

-1 300,00

-1 900,00

-27 225,00

Tyresö i januari 2017

Mia Vestman

sekreterare

2015

53 600,00

0,00

0,00

0,00

53 600,00

-6 200,00

-9 094,00

0,00

-35 568,00

-8 105,00

-58 967,00

-5 367,00

BALANSRÄKNING

2015-12-31

14 060,00

2 575,00

16 635,00

-16 402,00

5 367,00

-11 035,00

0,00

-5 600,00

-5 600,00

-16 635,00

Eva Larsson

kassör

Janne Asplund

Roger Andersson