Förarkurser

Förarkurs 22 april 2017

Förarkurs (A3/B3 och A4/B4)

Tid: 22 april 2017 kl. 10.00 – 13.00        Plats: Persåkers Speed Shop i Åkers Styckebruk

Anmälan: senast 18 april till eva@kassmyra.se (070 731 95 46)

Kursavgiften måste vara betald till bankgiro 5952-0882 senast 18 april för att du ska vara anmäld. Medlem i RKRC 300:-, ej medlem 600:-. Begränsat antal platser, medlemmar i RKRC har företräde.

Förarutbildning Bil A4/B4 den 7 augusti 2016

Vad: Licenskurs teori A4/B4 för Bil (SBF)

Var: Troligen på Kjula

När: 7 augusti 2016, troligen typ 13-17

Kostnad: För RKRC-medlem, troligen 300 kronor, ej RKRC-medlem, troligen 600 kronor

Intresseanmälan till eva@kassmyra.se

Utbildnings- och -KickOff-helg Rod’n Kustom Racing Club, Kjula 7-8 maj 2016

 Lördag 7 maj

09.30                   Samling, Fika, Mingel

10.30 – 12.00   Tävlingsledning B del 1                 Chassibes. / Vagnbok                   

12.00 – 13.00    Lunch

13.00 – 14.30   Tävlingsledning B del 2                 Chassibes. / Vagnbok                   Fotografinfo 13.00-13.30

                                                                                                                                                 Banprepp 13.30-14.30

14.30 – 15.00    Bensträckare, Mellis, Mingel

15.00 – 16.30   Tävlingsledning B del 3                 Chassibes. / Vagnbok                    Tävlingsledning C del 1

16.30 – 17.00    Bensträckare, Mellis, Mingel

17.00 – 18.30   Tävlingsledning B del 4                Chassibes. / Vagnbok                    Tävlingsledning C del 2

19.00                   Middag, Mingel

Söndag 8 maj

08.00                   Frukost

09.00 – 10.30   Sjukvård / HLR Hasse                    Chassibes. / Vagnbok                    Säker på granen del 1 Jörgen

10.30 – 11.00    Bensträckare, Mellis, Mingel

11.00 – 12.30   HLR / Brand teori Hasse               Chassibes. / Vagnbok                    Säker på granen del 2 Jörgen

12.30 – 13.30    Lunch, Mingel                                

13.30 – 15.00   Brand teori/praktik  Hasse          Chassibes. / Vagnbok                    Säker på granen del 3 Jörgen

15.00                  Avslutning

Anmälan till Tävlingsledning B och C görs till eva@kassmyra.se.

Anmälan till Chassibesiktning eller Vagnbokskrivning görs till jari_pehkola@hotmail.com.                Kostnad enligt SBFs regler.

Anmälan till Fotografinformation görs till Jimmy Lindqvist 070-437 40 85

Anmälan till Banpreppning görs till Jimmy Lindqvist 070-437 40 85

Anmälan till Sjukvård/HLR/Brand görs till johanmotor@drjg.se

Anmälan till Förarutveckling "Säker på granen" görs till jorgen@perfectrun.se.                                   Kostnad för seminariet är 300 kronor, betalas på plats.