Rod'n Kustom Racing Club

Ordförande och tekniska frågor:
Ronnie Palmsäter, ronnie@kjuladragway.com, 070-975 55 77

Ledarmöter:
Börje Thunman, borje@kjuladragway.com, 070-605 03 85
Sekreterare: Sandra Hall, sandra@kjuladragway.com 
Kassör: Pernilla Palmsäter, pernilla@kjuladragway.com
Kommunikatör: Björn Holmberg, woken@kjuladragway.com, 070-258 24 37

Suppleanter:
Charlie Sjölund, charlie@charliesab.se, 070-680 20 02

Valberedning:
Isabel Knöös
Martin Clemens
Jonny Eriksson