Bli medlem

Medlemsavgifter 2024

Bankgiro 5952-0882, ange namn och dina sex första siffror i personnumret.

Ny medlem behöver ange hela personnumret samt mailadress.

IBAN: HANDSESS SE12 6000 0000 0006 4735 9022

Senior (18 år och äldre) 250:-

Junior (tom 17 år) 150:-

Familj (boende på samma adress) 450:-

Alla avgifter gäller per kalenderår


Är du klubblös? Eller vill du byta förening?
Så här gör du:


Om du är klubblös och inte har din licens liggande hos annan förening så mailar eller skickar du dina personuppgifter - namn, födelsenummeroch mailadress till RKRC.
Sätt in medlemsavgiften på BG 5952 0882 (Glöm ej att ange namn och födelsedatum, vid familj allas födelsedatum) maila pernilla@kjuladragway.com om allt inte får plats på betalningen


Om du har licens i annan klubb men vill byta så krävs det underskrift från den föreningen för att göra ett byte. Gå in på sbf.se och hämta hem blanketten “Anmälan om klubbyte”. Fyll i uppgifterna. Få den påskriven av gamla klubben.
Skicka den sen till RKRC.
Sätt in medlemsavgiften på BG 5952 0882 (Glöm ej att ange namn och födelsedatum).
Klubbadress:
Rod´n Kustom Racing Club – RKRC
pernilla@kjuladragway.com